PRZEKAŻ 1%

Apel Św. Wincentego Pallottiego
„Wszyscy, wielcy, mali, wykształceni, studenci, robotnicy, bogaci i biedni, kapłani, świeccy, zakonnicy i ze świata, kupcy i właściciele firm, pracownicy, artyści, rzemieślnicy, wspólnoty i osoby prywatne, każdy we własnym stanie, z własnym zdolnościami, zgodnie z posiadanymi darami, może poświęcić się dziełom apostolstwa katolickiego aby ożywić wiarę, rozpalić miłość i szerzyć ją na całym świecie”. (Rzym, maj 1835)

Wystarczy wypełniając formularz PIT wpisać KRS Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl (0000 309 499), natomiast w polu oznaczonym jako cel szczegółowy wpisać „PALLOTTI.FM”.

W jak sposób 1 % trafi do PALLOTTI.FM?

Urząd Skarbowy przekaże ten 1 % Pallotyńskiej Fundacji wraz ze sprawozdaniem, ile pieniędzy wpłynęło na wskazany w PIT-ach, cel szczegółowy. Na tej podstawie Fundacja przekaże Fundacji nowohuckie.PL  która jest właścicielem Radia Pallotti.FM środki, które wskazano jako przeznaczone dla naszego Radia, dlatego tak ważne jest wpisanie w celu szczegółowym: „PALLOTTTI.FM”.

Już dziś dziękujemy za 1% wsparcia naszego wspólnego dzieła.