AKTUALNOŚCI

RAMOWY PLAN TRANSMISJI Z ZEMBRZYC


 

Niedziela 19 lutego
20:30 Sesja I. Iuvenescit Ecclesia – krótka prezentacja dokumentu i komentarzy

Poniedziałek 20 lutego
9:30 – 13:00 Blok I  (głoszenie)

Sesja II – Kerygmat 
Sesja III
Charyzmat – biblijny fundament.
Kerygmat a charyzmat – perspektywa św. Pawła

15:00 – 18:00 Blok 2: (refleksja i odpowiedź )

Sesja IV

Nowa tożsamość w Bogu – trynitarny i chrystologiczny horyzont dla darów Ducha.

Słowo, sakrament – charyzmat – nauczanie posoborowe

Sesja V
Sakrament pokuty i modlitwa wstawiennicza

20:00 Eucharystia, uwielbienie

Chrzest w Duchu – ku pełniejszemu nawróceniu i modlitwa wstawiennicza

Wtorek 21 lutego
9:30 – 13:00 Blok 3:
 Sesja VI

Stawanie się uczniem, a charyzmaty – osobista refleksja i doświadczenie

Sesja VII

Charyzmat, słowo, jedność – kluczowe terminy odnowy soborowej

Koinonia En Christo – fundament wzrostu ciała w charyzmacie i autorytecie

15.15 – 17.00  Blok 4:

Sesja VIII – kryteria rozeznania

Sesja IX

Relacje pomiędzy darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi w praktyce życia Kościoła

20:00 Eucharystia

Środa 22 lutego

9:30 – 11:30 Blok 4: 

Sesja X

Zrzeszenia kościelne dla pilnego duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia

Kryteria eklezjalności wspólnot, ruchów, stowarzyszeń

12.00  Eucharystia