PODCASTY

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W ARCE PANA: BY NOWA HUTA BYŁA MIASTEM CZŁOWIECZYM


BY NOWA HUTA BYŁA MIASTEM CZŁOWIECZYM, TZN. MIASTEM GDZIE SĄ LUDZIE WIERZĄCY W BOGA I NA FUNDAMENCIE BOGA BUDUJĄCYM SWOJĄ CODZIENNOŚĆ I SWOJĄ NADZIEJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

abp Marek Jędraszewski

DROGA KRZYŻOWA


LITURGIA SŁOWA, HOMILIA


EUCHARYSTIA