AKTUALNOŚCI

KS. TADEUSZ WOJDA SAC – ARCYBISKUPEM METROPOLITĄ BIAŁOSTOCKIM


Ks. Tadeusz Wojda, pallotyn został dziś mianowany przez Papieża Franciszka Metropolitą białostockim.

Urodził się 29 stycznia 1957 w Kowali, pochodzi z diecezji kieleckiej. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) wstąpił w 1978 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983r. Był pracownikiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, wcześniej sekretarzem generalnym ds. misji u pallotynów. Jest doktorem teologii misji. Pracę doktorską „Nurty teologii misji z Münster i Louvain” napisał na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie.

Od 2012 roku był dyrektorem Biura Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Jego praca polegała na koordynowaniu działań dykasterii. Pracuje w niej około 50 osób, z czego niemal połowa zajmuje się poszczególnymi terytoriami misyjnymi. Stąd potrzeba koordynowania ich pracy. W jednej z rozmowie dla Radia Watykańskiego powiedział: Kiedy się patrzy na rozwój Kościoła misyjnego, dostrzegamy oczywiście wiele problemów, trudności, wyzwań. Z drugiej jednak strony dostrzegamy ogromny entuzjazm tego Kościoła, tę wiarę, która się pogłębia, poszerza… A zatem jest to praca ogromnie ciekawa, jest niejako takim «oknem» na świat misyjny”.

Archidiecezja białostocka to jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim wydzielona z części archidiecezji wileńskiej, pozostałej w granicach Polski, ustanowiona diecezją 5 czerwca 1991 podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku, ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae populus. Obecnie archidiecezja liczy 13 dekanatów, 112 parafii i 1 rektorat. Na jej terenie mieszka ponad 510 000 mieszkańców, w tym około 451 000 katolików.

Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjmie w sobotę 10 czerwca. Tego dnia odbędzie też uroczysty ingres do Archikatedry Białostockiej.

Mottem posługi biskupiej nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego będą słowa z Ewangelii wg św. Marka „Oportet praedicari Evangelium” (Potrzeba, aby Ewangelia była głoszona).

Ks. Łukasz Gołaś SAC/ Agenzia Informativa Pallottina

WYWIAD: Nigdy nawet nie śniłem, aby być urzędnikiem