WYDARZENIA

ŚWIĘCENIA W OŁTARZEWIE – RETRANSMISJA


Święcenia prezbiteratu przyjęło ośmiu diakonów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Liturgii sprawowanej 6 maja 2017 r. o godzinie 11:00 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył J.E. ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

POSŁUCHAJ:

Nowo wyświęceni Księża Pallotyni:

Z Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC:

  • Siarhei Bildzis SAC (Woronowo, Białoruś)
  • Adrian Jóźwiak SAC (Poznań)
  • Marcin Leszczynowicz SAC (Łosiów)

Z Prowincji Chrystusa Króla SAC:

  • Przemysław Brodowski SAC (Klembów)
  • Łukasz Dzwolak SAC (Warszawa)
  • Leonid Jaroszyński SAC (Żytomierz, Ukraina)
  • Marcin Przywara SAC (Glinnik)
  • Sebastian Rolka SAC (Stare Czajki)