PODCASTY

AUDIO: JUBILEUSZ PALLOTYŃSKI – ORĘDZIE FATIMSKIE W ASPEKCIE HISTORYCZNO-DUCHOWO-PALLOTYŃSKIM


Pierwszym punktem Jubileuszowej Pielgrzymki na Krzeptówki była konferencja ks. dra Franciszka Gomułczaka SAC, postulatora generalnego procesów kanonizacyjnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Prelegent przedstawił tło historyczne objawień Matki Bożej w  Fatimie oraz ich duchowy aspekt. W drugiej części konferencji przedstawił powiązania Orędzia Fatimskiego z posługą księży pallotynów w Polsce. Na zakończenie przedstawił okoliczności powstania Sanktuarium Maryjnego na Krzeptówkach. Dzień 13 maja jest nie tylko kolejną rocznicą objawień fatimskich lecz również rocznicą zamachu na św. Jana Pawła II. To właśnie na Krzeptówkach powstał kościół, jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Papieża-Polaka.

Ks. Przemysław Krakowczyk SAC

POSŁUCHAJ: