VII Nowohucki Konkursu Kolęd i Pastorałek

Już 11 stycznia 2014 r. odbędzie się VII Nowohucki Konkursu Kolęd i Pastorałek.
Spotykamy się tradycyjnie w drugą sobotę stycznia od godziny 09:00 w kościele księży Pallotynów przy ul. Bulwarowej w Krakowie.
 
Zapraszamy solistów, duety, zespoły, chóry i schole.
 
Zgłoszenia do konkursu odbywają się w terminie 1-22 grudnia 2013 r.

Dokładny Regulamin konkursu oraz Kwestionariusz uczestnika poniżej. 

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu potwierdzenia udziału w konkursie prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 0 696-424-081.

 W imieniu Organizatorów konkursu,

 Agnieszka Jucha

 Kazimierz Zabierowski

REGULAMIN KONKURSU

 

Regulamin VII Nowohuckiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 

 1. Organizator:

Redakcja gazetki „Matka Pocieszenia” przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia
ul. Bulwarowa 15 a, 31-751 Kraków.

 

 1. Miejsce i data Konkursu:

Konkurs odbędzie się 11 stycznia 2014 roku (sobota) w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej 15a w Krakowie. Rozpoczęcie Konkursu: o godzinie 09:00 – dla solistów i duetów; o godzinie 13:30 – dla zespołów, chórów i scholi.

 

 1. Cel konkursu :

  • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym i religijnym kolęd
   i pastorałek wykonywanych w języku polskim

  • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami

  • wyszukiwanie młodych talentów do zespołów wokalnych

 

 1. Uczestnicy :

W Konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające przy parafiach, domach kultury, szkołach.

Na potrzeby konkursu przyjmuje się, że:

Zespół – to grupa minimum 3 osób, wykonująca utwór z wykorzystaniem głosów
i/oraz instrumentów muzycznych.

Chór – to zespół muzyczny składający się z minimum 10 wokalistów wykonujący utwór

a capella na co najmniej 2 głosy, prowadzony przez dyrygenta lub chórmistrza.

Schola – to zespół tworzony przez dzieci i młodzież związaną z parafią, wykonujący utwór
z wykorzystaniem głosów oraz podkładu muzycznego.

 

Kategorie wiekowe dla solistów: do 10 lat, 11-14 lat, 15-bez ograniczeń.

Duety, zespoły, chóry, schole bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy przygotowują jeden utwór konkursowy w celu zaprezentowania przed Komisją artystyczną. Chóry przygotowują dwa utwory konkursowe.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany/połączenia kategorii w przypadku
nie zgłoszenia się minimum 3 wykonawców w danej kategorii. O tym fakcie uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej w dniu konkursu.

 

 1. Kryteria oceny Jury:

Wykonawców oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatorów.
Oceniany będzie poziom artystyczny, walory głosowe oraz interpretacja wykonywanych utworów.

 

 1. Warunki udziału:

  • zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez Kwestionariusz

  • zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 22 grudnia 2013r. (osobiście w kancelarii parafialnej przy kościele Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez kwestionariusz umieszczony na stronie internetowej www.facebook.pl/NowohuckiKonkursKoled lub telefonicznie pod numerem 0 696-424-081)

  • organizator ogranicza liczbę uczestników do 80. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  • wpisowe na cele organizacyjne w wysokości: 20,00 zł (dla solistów), 30,00 zł (dla duetów) i 60,00 zł (dla pozostałych uczestników) wnoszone w dniu Konkursu.

- każda osoba biorąca udział w Konkursie może wystąpić tylko jeden raz

  • istnieje możliwość występu z instrumentalnym podkładem muzycznym: akompaniament własny lub podkład z nośnika (playback)

Podkład muzyczny należy dostarczyć do Organizatora w celu weryfikacji jakości pliku, w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia do Konkursu. Dopuszczalny format plików: MP3. W przypadku negatywnej weryfikacji podkładu, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika i wyznaczy termin dostarczenia poprawionego pliku. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych skutkuje niedopuszczeniem podkładu muzycznego.

W wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem, podkład muzyczny może zostać dostarczony w dniu Konkursu. Z przyczyn technicznych podkład można dostarczyć do dźwiękowców tylko przed rozpoczęciem Konkursu.

W przypadku dostarczenia podkładu w dniu Konkursu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z prawidłowym odtworzeniem pliku.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Soliści, duety, zespoły, chóry oraz schole biorące udział w Konkursie zobowiązane są zgłosić się do wyznaczonego przez organizatorów punktu rejestracji uczestnictwa najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem występów w danej kategorii. Po dopełnieniu niezbędnych formalności każdy występujący zostanie zapoznany z planem konkursu.

 

Organizatorzy udostępniają - w miarę potrzeb – pomieszczenie do przeprowadzenia próby technicznej przed występem.

 

 1. Nagrody i wyróżnienia:

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia po zakończeniu obrad komisji artystycznej, powołanej przez organizatora.

Dla wyróżnionych i laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizatorzy przewidują rozdanie nagród po zakończeniu występów:

- solistów i duetów

- zespołów, chórów i scholi.

 

 1. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu w formie dokumentacji fotograficznej, nagrania dźwiękowego, nagrania video w celach promocyjnych i dokumentalnych.
Wszelkie informacje na stronie internetowej
www.facebook.pl/NowohuckiKonkursKoled
oraz pod nr tel.
0 696-424-081u Pani Agnieszki Jucha.

 

 1. Zgłoszenie do VII Nowohuckiego Konkursu Kolęd i Pastorałek oznacza akceptację regulaminu.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Serdecznie Zapraszamy !!!

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA

 

 

Regulamin VII Nowohuckiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 

 1. Organizator:

Redakcja gazetki „Matka Pocieszenia” przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia
ul. Bulwarowa 15 a, 31-751 Kraków.

 

 1. Miejsce i data Konkursu:

Konkurs odbędzie się 11 stycznia 2014 roku (sobota) w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej 15a w Krakowie. Rozpoczęcie Konkursu: o godzinie 09:00 – dla solistów i duetów; o godzinie 13:30 – dla zespołów, chórów i scholi.

 

 1. Cel konkursu :

  • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym i religijnym kolęd
   i pastorałek wykonywanych w języku polskim

  • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami

  • wyszukiwanie młodych talentów do zespołów wokalnych

 

 1. Uczestnicy :

W Konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające przy parafiach, domach kultury, szkołach.

Na potrzeby konkursu przyjmuje się, że:

Zespół – to grupa minimum 3 osób, wykonująca utwór z wykorzystaniem głosów
i/oraz instrumentów muzycznych.

Chór – to zespół muzyczny składający się z minimum 10 wokalistów wykonujący utwór

a capella na co najmniej 2 głosy, prowadzony przez dyrygenta lub chórmistrza.

Schola – to zespół tworzony przez dzieci i młodzież związaną z parafią, wykonujący utwór
z wykorzystaniem głosów oraz podkładu muzycznego.

 

Kategorie wiekowe dla solistów: do 10 lat, 11-14 lat, 15-bez ograniczeń.

Duety, zespoły, chóry, schole bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy przygotowują jeden utwór konkursowy w celu zaprezentowania przed Komisją artystyczną. Chóry przygotowują dwa utwory konkursowe.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany/połączenia kategorii w przypadku
nie zgłoszenia się minimum 3 wykonawców w danej kategorii. O tym fakcie uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej w dniu konkursu.

 

 1. Kryteria oceny Jury:

Wykonawców oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatorów.
Oceniany będzie poziom artystyczny, walory głosowe oraz interpretacja wykonywanych utworów.

 

 1. Warunki udziału:

  • zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez Kwestionariusz

  • zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 22 grudnia 2013r. (osobiście w kancelarii parafialnej przy kościele Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez kwestionariusz umieszczony na stronie internetowej www.facebook.pl/NowohuckiKonkursKoled lub telefonicznie pod numerem 0 696-424-081)

  • organizator ogranicza liczbę uczestników do 80. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  • wpisowe na cele organizacyjne w wysokości: 20,00 zł (dla solistów), 30,00 zł (dla duetów) i 60,00 zł (dla pozostałych uczestników) wnoszone w dniu Konkursu.

- każda osoba biorąca udział w Konkursie może wystąpić tylko jeden raz

  • istnieje możliwość występu z instrumentalnym podkładem muzycznym: akompaniament własny lub podkład z nośnika (playback)

Podkład muzyczny należy dostarczyć do Organizatora w celu weryfikacji jakości pliku, w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia do Konkursu. Dopuszczalny format plików: MP3. W przypadku negatywnej weryfikacji podkładu, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika i wyznaczy termin dostarczenia poprawionego pliku. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych skutkuje niedopuszczeniem podkładu muzycznego.

W wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem, podkład muzyczny może zostać dostarczony w dniu Konkursu. Z przyczyn technicznych podkład można dostarczyć do dźwiękowców tylko przed rozpoczęciem Konkursu.

W przypadku dostarczenia podkładu w dniu Konkursu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z prawidłowym odtworzeniem pliku.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Soliści, duety, zespoły, chóry oraz schole biorące udział w Konkursie zobowiązane są zgłosić się do wyznaczonego przez organizatorów punktu rejestracji uczestnictwa najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem występów w danej kategorii. Po dopełnieniu niezbędnych formalności każdy występujący zostanie zapoznany z planem konkursu.

 

Organizatorzy udostępniają - w miarę potrzeb – pomieszczenie do przeprowadzenia próby technicznej przed występem.

 

 1. Nagrody i wyróżnienia:

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia po zakończeniu obrad komisji artystycznej, powołanej przez organizatora.

Dla wyróżnionych i laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizatorzy przewidują rozdanie nagród po zakończeniu występów:

- solistów i duetów

- zespołów, chórów i scholi.

 

 1. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu w formie dokumentacji fotograficznej, nagrania dźwiękowego, nagrania video w celach promocyjnych i dokumentalnych.
Wszelkie informacje na stronie internetowej
www.facebook.pl/NowohuckiKonkursKoled
oraz pod nr tel.
0 696-424-081u Pani Agnieszki Jucha.

 

 1. Zgłoszenie do VII Nowohuckiego Konkursu Kolęd i Pastorałek oznacza akceptację regulaminu.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Serdecznie Zapraszamy !!!

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA

 

PATRONI I SPONSORZY KONKURSU

Patroni medialni:

Gazetka „Matka Pocieszenia”

Radio nowohuckie.pl

 

Wspierają nas:

- Dzielnica XVI Bieńczyce

- Dzielnica XVIII Nowa Huta

- hotel Santorini

- Krakowska Żegluga Pasażerska

- Alma Decoris

 

- Aetos

- Wydawnictwo Astra

- Wydawnictwo WAM

- Biały Kruk

- Dom Wydawniczy Rafael

- Wydawnictwo AGAPE

- Wydawnictwo Esprit

- E-Serafin.pl

- Wydawnictow ESPE

- Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec

- Wydawnictwo M

- Wydawnictwo Św. Stanisława

- W drodze

- Bernardinum

- Wydawnictwo św. Wojciech

 
 

 Copyright © 2012-2014 RADIO nowohuckie.PL
Wszelkie prawa zastrzeżone